Monitoring

HaiPerMon is een applicatie voor geodetische en geotechnische monitoring. De kern wordt gevormd door InfluxDB, een moderne database voor tijdreeksdata. Deze wordt gevuld met de metingen van de sensoren op de monitoringlocatie. In de meeste gevallen zal de dataoverdracht via FTP plaatsvinden, maar ook andere wegen (zoals e-mail) zijn mogelijk. Het import programma is in Python geschreven en kan diverse bewerkingen uitvoeren, zoals temperatuurcorrecties.
Voor visualisatie en alarmering wordt Grafana gebruikt. Grafana is een enorm krachtige applicatie voor de visualisatie van gegevens in een webbrowser. Diverse grafiektypes, waaronder ook kaarten, zijn mogelijk. Hiermee kunnen interactieve dashboards gebouwd worden die in één oogopslag inzicht geven in staat van de te monitoren objecten. Voor de alarmering kan gebruik gemaakt worden van verschillende kanalen. Voor de analyse van de metingen zijn deze ook rechtstreeks uit de database op te vragen. InfluxDB biedt hiervoor een gemakkelijk te gebruiken Python API.

HaiPerMon kan op elke Linux server gehost worden. Dit kan Hai Performance voor u verzorgen, maar ook een on-premise installatie op uw eigen systemen is mogelijk. Interesse? Neem dan contact op.