Web

7 berichten

Monitoring

HaiPerMon is een applicatie voor geodetische en geotechnische monitoring. De kern wordt gevormd door InfluxDB, een moderne database voor tijdreeksdata. Deze wordt gevuld met de metingen van de sensoren op de monitoringlocatie. In de meeste gevallen […]

Web viewers

Geografische informatie vereist vaak specialistische software voor het bekijken en analyseren hiervan. Daarbij komen de enorme hoeveelheden data die in het bijzonder in het geval van puntenwolken uitgewisseld moeten worden. Dit maakt het voor eindgebruikers moeilijk […]