InfluxDB

4 berichten

Monitoring

HaiPerMon is een applicatie voor geodetische en geotechnische monitoring. De kern wordt gevormd door InfluxDB, een moderne database voor tijdreeksdata. Deze wordt gevuld met de metingen van de sensoren op de monitoringlocatie. In de meeste gevallen […]

XY Charts with Grafana and InfluxDB

InfluxDB and Grafana are designed for storage and display of one-dimensional time series data. There is however an XY Chart option in Grafana that also makes it possible to show two-dimensional data. There are several challenges […]